I priset ingår rätten att fritt använda bilderna för privat bruk. För all annan användning, exempelvis publicering på Internet eller i redaktionella sammanhang, krävs mitt samtycke och min namnangivelse. Reproduktion, ändring eller bearbetning av bilderna får inte utföras utan min tillåtelse.